مجله نیتاتجهیز

مجله نیتاتجهیز

ما در این صفحه استانداردهای مورد نیاز اعم از فولادی و استیل را گرد آوری کرده ایم تا نیاز شما کاربر محترم را رفع نماییم.

استانداردهای مهم در این صفحه به تفکیک دسته بندی شده:

استاندارد انواع لوله فولادی و استیل

استاندارد انواع ورق های فولادی

استاندارد انواع ورق های استیل

استاندارد انواع فلنج

استاندارد بین المللی فلزات