1. صفحه اصلی
  2. استاندارد فولاد و استیل
فلنج دنده ای

فلنج دنده ای

فلنج کور

فلنج کور

استیل 430

ورق استیل 430

استیل 420

ورق استیل 420

تاثیرات عناصر آلیاژی بر خواص و ویژگی فولاد

روش های آنالیز محتوای کربن استیل

روش های اندازه گیری میزان محتوای کربن استیل

استاندارد استیل 321

استاندارد استیل 309

استاندارد استیل 310

فولاد داپلکس

فولاد فریتی(گروه ۴۰۰)

فولاد مارتنزیتی (گروه‌های۴۰۰و۵۰۰ استیل)

فولاد آستنیتی ( گروه های 200 و 300 استیل )

ورق استنلس استیل 304

استاندارد استیل 304

استاندارد استیل 316

ورق A283

استاندارد ورق A283

استاندارد ورق A516

استاندارد ورق آجدار

ورق اسیدشویی

استاندارد ورق اسیدشویی

ورق رنگی

استاندارد ورق رنگی

استاندارد و انواع ورق استیل

ورق گالوانیزه

استاندارد ورق گالوانیزه

ورق روغنی

استاندارد ورق های روغنی

استاندارد ورق های سیاه

شکل استاندارد فلنج ها

استاندارد انواع فلنج

فهرست