استاندارد ورق های استیل

مشخصات انواع ورق استیل 430

مشخصات ورق استیل 430

استاندارد استیل 309

استاندارد استیل 309

ورق استیل 304

استاندارد و مشخصات انواع ورق استیل 304 نگیر

فولاد ضد زنگ داپلکس

فولاد ضد زنگ داپلکس

استاندارد استیل 321

استاندارد استیل 310

استاندارد استیل 310

استیل 420

ورق استیل 420

ورق استیل 316

استاندارد و مشخصات ورق استیل 316 نگیر

فولاد آستنیتی

فولاد آستنیتی ( گروه های 200 و 300 استیل )

استاندارد و انواع ورق استیل

فولاد فریتی(گروه ۴۰۰)

فولاد مارتنزیتی (گروه‌های۴۰۰و۵۰۰ استیل)