سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

66140041021

با ما در تماس باشید

Steel Pipes – انواع لوله

زمان مطالعه10 دقیقه

Steel Pipes - انواع لوله
تاریخ انتشار : 11 فروردین 1403تعداد بازدید : 44نویسنده : دسته بندی : استانداردهای بین المللی فلزات
پرینت مقالـه

می پسنـدم0

اشتراک گذاری

اندازه متن12

Steel Pipes – انواع لوله

 

Standard No. Definition Standard No. Definition
JIS G 3452 Carbon steel pipes for ordinary piping ASTM A53-90 b Spec. for pipe, steel, black and hot-dipped, zinc-coated welded and seamless
API 5L-92 Spec. for line pipe
BS 1387-90 Steel tubes and tubulars suitable for screwing to B.S. 21 pipe threads
DIN 1615-84 Welded circular tubes of non-alloy steel without special quality requirements
DIN 2440-78 Steel tubes medium weight type suitable for screwing
DIN 2441-78 Steel tubes, heavy-weight suitable for screwing
ISO 65-81 Steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7
ISO 559-91 Welded or seamless steel tubes for water, sewage and gas
JIS G 3454 Carbon steel pipe for pressure service ASTM A 135-89 a Spec. for electric-resistance-welded steel pipe
ASTM A 53-90 b Spec. for pipe, steel, black and hot-dipped, zinc-coated welded and seamless
API 5L-92 Spec. for line pipe
BS 3601-87 Steel pipes and tubes for pressure purposes.     Carbons steel: Ordinary duties
BS 3602/1-87 Steel pipes and tubes for pressure purpose.     Carbon steel: High duties
DIN 1626-84 Welded circular tubes of non-alloy steel with special quality requirements
DIN 1629-84 Seamless circular tubes of non-alloy steel with special quality requirements
DIN 2442-63 Steel tubes of specified quality suitable for screwing, nominal pressure 1 to 100 kg/cm2
DIN 2448-81 Seamless steel tubes, dimensions and weights
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purpose – quality requirements – Part II : Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purpose – quality requirements – Part III: Electric resistance and induction – welded tubes
ISO 9329/I-89 Seamless steel tubes for pressure purposes; Part I: Unalloyed steel with specified room temperature properties
ISO 9330/I-90 Welded steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 1: Unalloyed steel tubes with specified room temperature properties
JIS G 3455 Carbon steel pipes for high pressure service BS 778-66 Steel pipes and joints for hydraulic purposes
DIN 1628-84 Welded circular tubes of non-alloy steels with very high quality requirements
DIN 1630-84 Seamless circular tubes of non-alloy steels with very high quality requirements
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – quality requirement – Part II: Wrought seamless tubes
ISO 9329/I-89 Seamless steel tubes for pressure purposes; Part I: Unalloyed steel with specified room temperature properties
JIS G 3456 Carbon steel pipes for high-temperature service ASTM A 106-91 Spec. for seamless carbon-steel pipe for high-temperature service
DIN 17175-79 Seamless tubes of high-temperature steels; technical conditions of delivery
DIN 17177-79 Electrically resistance of induction welded steel tubes for elevated temperatures; technical terms of delivery
BS 3602/1-87 Steel pipes and tubes for pressure purposes; carbon and carbon manganese steel with specified elevated temperature properties – Part I ; Seamless, electric resistance welded and induction welded tubes
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements – Part II: Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements- Part III: Electric resistance and inductance – welded tubes
JIS G 3457 Arc welded carbon steel pipes ASTM A 134-90 Spec. for electric-fusion (arc)-welded steel plate pipe (sizes in 16 in. and over)
ASTM A 139/
A139 M-90
Spec. for electric fusion (arc)-welded steel pipe (NPS in 4 in. and over)
ASTM A 211-75 Spec. for spiral-welded steel or iron pipe
DIN 1626-84 Welded circular tubes of non-alloy steels with special quality requirements
ISO 559-91 Welded or seamless steel tubes for water, sewage and gas
JIS G 3458 Alloy steel pipes ASTM A335/
A335 M-92a
Spec. for seamless ferritic alloy steel pipe for high-temperature service
BS 3604/1-90 Spec. for seamless and electric resistance welded tubes
DIN 17175-79 Seamless tubes of high-temperature steels; technical conditions of delivery
DIN 17177-79 Electrically resistance of induction welded steel tubes for elevated temperature; technical terms of delivery
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements – Part II: Wrought seamless tubes
JIS G 3458 ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements – Part III: Electric resistance and induction – welded tubes
JIS G 3459 ASTM A312/
A312 M-92a
Spec. for seamless and welded austenitic stainless steel pipe
ASTM A358/
A358 M-92
Spec. for electric-fusion-welded austenitic chromium-nickel alloy steel pipe for high-temperature service
ASTM A376/
A376 M-91
Spec. for seamless austenitic steel pipe for high-temperature central-station service
ASTM A790/
A790 M-91
Spec.for seamless and welded ferritic/austenitic stainless steel pipe
BS 3605-92 Steel pipes and tubes for pressure purposes. Austenitic stainless steel
DIN 17455-85 Welded circular tubes of stainless steels for general requirements
DIN 17456-85 Seamless circular tubes of stainless steels for general requirements
DIN 17457-85 Welded circular tubes of austenitic stainless steels for special requirements
DIN 17458-85 Seamless circular tubes of austenitic stainless steels for special requirements
JIS G 3460 Steel pipes for low temperature service ASTM A333/
A333 M-91 a
Spec. for seamless and welded steel pipe for low temperature service
BS 3603-91 Steel pipes and tubes for pressure purposes, carbon and alloy steel: low temperature duties
DIN 17174-85 Welded steel tubes for low temperature
DIN 17173-85 Seamless steel tubes for low temperatures
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements – Part II: Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements – Part III: Electric resistance and induction – Welded tubes
JIS G 3468 Arc welded large diameter stainless steel pipes ASTM A358/
A358 M-92
Spec. for electric-fusion-welded austenitic chromium-nickel alloy steel pipe for high-temperature service
ASTM A409/
A409 M-92
Spec.for welded large outside diameter light-wall austenitic chromium-nickel alloy steel pipe for corrosive or high-temperature service
BS 3605-92 Seamless and welded austenitic stainless steel pipes and tubes for pressure purposes
DIN 17455-85 Ditto
DIN 17457-85 Ditto
ISO 2604/5-78 Steel products for pressure purposes – quality requirements. Part V: Longitudinally welded austenitic stainless steel tubes
JIS G 3461 Carbon steel coiler and heat exchanger tubes ASTM A178/
A178 M-90a
Spec. for electric-resistance-welded carbon steel boiler tubes
ASTM A179/
A179 M-90a
Spec. for seamless cold-drawn low-carbon steel heat exchanger and condenser tubes
ASTM A192/
A192 M-91
Spec. for seamless carbon steel boiler tubes for high pressure service
ASTM A210/
A210 M-91
Spec. for seamless medium-carbon steel boiler and superheater tubes
ASTM A214/
A214 M-90a
Spec. for electric-resistance welded carbon steel heat-exchanger and condenser tubes
ASTM A226/
A226 M-90a
Spec. for electric-resistance-welded carbon steel boiler and super-heater tubes for high-pressure service
BS 3059/1-87, /2-
90
Steel boiler and superheater tubes
BS 3606-92 Steel tubes for heat exchangers
JIS G 3461 DIN 17175-79 Seamless steel tubes, for elevated temperature, technical terms of delivery
DIN 17177-79 Electrically resistance of induction welded steel tubes for elevated temperature; technical terms of delivery
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – quality requirement – Part II: Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purposes – quality requirements – -Part III: Electric resistance and induction – Welded tubes
JIS G 3462 Alloy steel boiler and heat exchanger tubes ASTM A199/
A199 M-92
Spec. for seamless cold-drawn intermediate alloy-steel heat-exchanger and condenser tubes
ASTM A209/
A209 M-91
Spec. for seamless carbon-molybdenum alloy-steel boiler and superheater tubes
ASTM A213/
A213 M-92
Spec. for seamless ferritic and austenitic alloy-steel boiler, superheater, and heat exchanger tubes
ASTM A250/
A250 M-91
Spec. for electric-resistance-welded carbon-molybdenum alloy-steel boiler, and superheater tubes
ASTM A423/
A423 M-91
Spec. for seamless and electric welded low alloy-steel tubes
BS 3059/2-90 Steel boiler and superheater tubes
BS 3606-92 Steel tubes for heat exchangers
DIN 17175-79 Seamless steel tubes for elevated temperatures; technical conditions of delivery
DIN 17177-79 Electrically resistance of induction welded steel tubes for elevated temperature; technical terms of delivery
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – quality requirement, Part II: Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purposes – quality requirement, Part III: Electric resistance and induction – Welded tubes
JIS G 3463 Stainless steel boiler and heat exchanger tubes ASTM A213/
A213 M-92
Spec. for seamless ferritic and austenitic alloy-steel boiler, superheater, and heat exchanger tubes
ASTM A249/
A249 M-92
Spec. for welded austenitic steel boiler, superheater, heat-exchanger, and condenser tubes
ASTM A268/
A268 M-91
Spec. for seamless and welded ferritic stainless steel tubing for general service
ASTM A269-92 Spec. for seamless and welded austenitic stainless tubing for general service
ASTM A789/
A789 M-90
Spec. for seamless and welded ferritic austenitic stainless steel tubing for general service
BS 3059/2-90 Steel boiler and superheater tubes
BS 3606-92 Steel tubes for heat exchangers
DIN 17455-85 Welded circular tubes of stainless steels for general requirements
DIN 17456-85 Seamless circular tubes of stainless steels for general requirements
DIN 17457-85 Welded circular tubes of austenitic stainless steels for special requirements
DIN 17458-85 Seamless circular tubes of austenitic stainless steels for special requirements
ISO 2604/2-75 Steel DINs for pressure purpose – quality requirements – Part II: Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purpose – Quality requirements – Part III: Electric resistance and induction – Welded tubes
ISO 2604/5-78 Steel products for pressure purposes – Quality requirements Part V: Longitudinally welded austenitic stainless steel tubes
JIS G 3464 Steel heat exchanger tubes for low temperature service ASTM A334/
A334 M-91
Spec. for seamless and welded carbon and alloy-steel tubes for low-temperature service
BS 3603-91 Steel pipes and tubes for pressure purposes. Carbon and alloy-steel: low temperature duties
DIN 17174-85 Welded steel tubes for low temperature
DIN 17173-85 Seamless steels tubes for low temperatures
ISO 2604/2-75 Steel products for pressure purposes – Quality requirements – Part II: Wrought seamless tubes
ISO 2604/3-75 Steel products for pressure purposes – Quality requirements – Part III: Electric resistance and induction – Welded tubes
JIS G 3467 Steel tubes for fired heater ASTM A161-91 Spec. for seamless low-carbon and carbon-molybdenum steel still tubes for refinery service
ASTM A200-91 Spec. for seamless intermediate alloy-steel still tubes for refinery service
ASTM A271-91 Spec. for seamless austenitic chromium-nickel steel still tubes for refinery service
JIS G3444 Carbon steel tubes for general structural purposes ASTM A500-90a Spec. for cold-formed welded and seamless carbon steel structural tubing in rounds and shapes
ASTM A501-89 Spec. for hot-formed welded and seamless carbon steel structural tubing
BS 1139(1.1)-90 Spec. for steel tubes
DIN 17120-84 Welded circular steel tubes for structural steel-work
DIN 17121-84 Seamless circular steel tubes for structural steel-work
DIN 17123-86 Welded circular tubes of fine grain steels for engineering purposes
DIN 17124-86 Seamless circular tubes of fine grain steel for engineering purposes
JIS G 3445 Carbon steel tubes for machine structural purposes ASTM A512-91 Spec. for cold-drawn butt-weld carbon steel mechanical tubing
JIS G 3472 Electric resistance welded carbon steel tubes for automobile structural purposes ASTM A513-91a Spec. for electric-resistance-welded carbon and alloy-steel mechanical tubing
ASTM A519-90 Spec. for seamless carbon and alloy-steel mechanical tubing
JIS G 3473 Carbon steel tubes for cylinder barrels BS 1717-89 Spec. for steel tubes for cycle and motorcycle purposes
JIS G 3441 Alloy-steel tubes for structural purposes ASTM A519-90 Spec. for seamless carbon and alloy-steel mechanical tubing
BS 1717-83 Spec. for steel tubes for cycle and motorcycle purposes
JIS G 3446 Stainless steel tubes for structural purposes ASTM A511-90 Spec. for seamless stainless steel mechanical tubing
JIS G 3466 Carbon Steel square pipes for general structural purposes ASTM A500-90a Spec. for cold-formed welded and seamless carbon steel structural tubing in rounds and shapes
JIS G 3447 Stainless steel sanitary tubing ASTM A270-90 Spec. for seamless and welded austenitic stainless steel sanitary tubing
JIS G 4903 Seamless nickel-chromium-iron alloy pipes ASTM B167-93 Spec. for nickel-chromium-iron alloy (UNS No. 6600) seamless pipe and tube
ASTM B 407-93 Spec. for nickel-iron-chromium alloy seamless pipe and tube
ASTM B 423-90 Spec. for nickel-iron chromium-molybdenum-copper alloy (UNS No. 8825) seamless pipe and tube
JIS G 4904 Seamless nickel-chromium-iron alloy heat exchanger tubes ASTM B 163-93 Spec. for seamless nickel and nickel alloy condenser and heat-exchangers tubes
ASTM B167-93 Spec. for nickel-chromium-iron alloy (UNS No. 6600) seamless pipe and tube
ASTM B407-93 Spec. for nickel-iron-chromium alloy seamless pipe and tube
ASTM B423-90 Spec. for nickel-iron-chromium-molybdenum-copper alloy (UNS No. 8825) seamless pipe and tube
این مطلب را از دست ندهید....  Tools Steels - فولادهای ساخت ابزار

 

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول