با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان نیتا تجهیز در تماس باشید.

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

91009023021

با ما در تماس باشید

استانداردهای جهانی انواع ورق

زمان مطالعه8 دقیقه

استانداردهای جهانی ورق
تاریخ انتشار : 28 بهمن 1402تعداد بازدید : 217نویسنده : دسته بندی : استانداردهای بین المللی فلزات
پرینت مقالـه

می پسنـدم1

اشتراک گذاری

اندازه متن12

استانداردهای جهانی ورق

 

Steel Plates and Sheets Standards

 

 

Standard No.

 

Definition Standard No. Definition
JIS G 3131 Hot-rolled mild steel plate, sheet and strip ASTM A 569/
A 569 M-91
Spec. for steel carbon (0.15 maximum percent) hot-rolled sheet and strip, commercial quality
ASTM A 621/
A 621 M-91
Spec. for steel sheet and strip, carbon, hot-rolled, drawing quality
ASTM A 622/
A 622 M-91
Spec. for steel sheet and strip, carbon, hot-rolled, drawing quality, special killed
BS 1449/1 Carbon and carbon-manganese plate, sheet and strip
            SEC 1.2:91 Spec. for hot rolled steel plate, sheet and wide strip based on formability
                     1.4:91 Spec. for hot rolled wide material based on specified minimum strength
                     1.8:91 Spec. for hot rolled narrow strip based on formability
                   1.10:91 Spec. for hot rolled narrow strip based on specified minimum strength
                   1.14:91 Spec. for hot-rolled narrow strip supplied in a range of conditions for heat treatment and general engineering purpose
BS EN 10051:92 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels
DIN 1614/1-86 Flat products of steel; Hot-rolled strip and sheet of mild unalloyed steels; quality specifications
DIN 1016-87 Hot rolled strip and sheet
DIN EN 10051 : 92 Continuously hot-rollet uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels
NF A 36-102-87 Hot rolled non alloyed mild steel strip for processing
NF A 36-301-92 Continuous hot rolled strips. Plates and coils
NF EN 10051 : 92 Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels
ISO 3573-86 Hot-rolled carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
ISO 6317-82 Hot-rolled carbon steel strip of commercial and drawing qualities
JIS G 3141 Cold rolled carbon steel sheets and strip ASTM A109-91 Spec. for cold-rolled carbon steel strip
ASTM A109
M-91
Spec. for cold-rolled carbon steel strip (Metric series)
ASTM A366/ A366
M-91
Spec. for steel, Carbon, cold-rolled sheet, commercial quality
ASTM A619/
A619 M-91
Carbon steel sheet, cold-rolled, drawing quality
ASTM A 620/
A 620 M-91
Carbon steel sheet, cold-rlled, drawing quality, special killed
BS 1449/1 Carbon and Carbon-manganese plate, sheet and strip
   SEC1.3 :91 Spec. for cold rolled steel plate, sheet and wide strip for vitreous enameling based on formability.
          1.5: 91 Spec. for cold rolled wide material based on specified minimum strength
          1.9: 91 Spec. for cold rolled narrow strip based on formability
           1.11:91 Spec. for cold rolled narrow strip based on specified minimum strength
         11.15:91 Spec. for cold rolled narrow strip supplied in a range of conditions for heat treatment and general engineering purposes
BS EN 10130:91 Spec. for cold rolled low carbon steel flat products for cold forming
BS EN 10130:92 Cold-rolled uncoated low carbon and high yield strength flat products for cold forming
DIN 1627-87 Cold-rolled strip of soft unalloyed steels; quality specifications, in width not exceeding 650 mm
DIN EN 10130-91 Spec. for cold rolled low carbon steel flat products for cold forming
DIN EN 10131:92 Cold-rolled uncoated low carbon and high yield strength steel flat products for cold forming
JIS G3141 DIN 1623/2-86 Cold reduced sheet and strip: general purpose structural steels
DIN 1541-75 Flat products of steel; cold-rolled wide mill strip and sheet of unalloyed steels; dimensions, tolerances on dimensions and form
DIN 1544-75 Cold rolled steel strip: Dimensions, permissible variations on Dimensions and form
NF EN 10130-91 Spec. for cold rolled low carbon steel flat products for cold forming
NF EN 10131-92 Cold-rolled uncoated low carbon and high yield strength steel flat products for cold forming
ISO 3574-86 Cold reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
ISO 5954-84 Cold-reduced carbon steel sheet to hardness requirements
JIS G 3133 Decarburized steel sheets and strip for porcelain enameling ASTM A 424-91 Spec. for steel for porcelain enamelling
ISO 5001-80 Cold-reduced carbon steel sheet for vitreous enamelling
DIN 1623/3-87 Steel flat products; cold reduced sheets and strip: mild unalloyed steels for vitreous enamelling
JIS G 3302 Hot-dip zinc-coated steel sheets and coils ASTM A361/
A361 M-85
Spec. for steel sheets, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process for roofing
ASTM A446/
A446 M-91
Spec. for steel sheet, zinc-coated by the hot-dip process, physical quality
ASTM A526/
A526 M-90
Spec. for steel sheet, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process, commercial quality
ASTM A527/
A527 M-90
Spec. for steel sheet, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process, lock-forming quality
ASTM A528/
A528 M-90
Spec. for steel sheet, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process, drawing quality
ASTM A642/
A642 M-90
Spec. for steel sheet, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process, drawing quality, special killed
BS EN 10142-91 Spec. for continuously hot-dip zinc coated low carbon steel sheet and strip for cold forming
BS EN 10143-93 Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip
BS EN 10147-92 Continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and strip
BS 3083-88 Hot-dip zinc coated and hot-dip aluminium /zinc coated corrugated steel sheets for general purposes
DIN EN 10142-91 Spec. for continuously hot-dip zinc coated low carbon steel sheet and strip for cold forming
DIN EN 10143-93 Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip
DIN EN 10147-92 Spec. for continuously hot-dip zinc-coated structural steel sheet and strip
DIN 59231-53 Corrugated sheet, tile sheet, galvanized
DIN 59232-78 Flat steel products, hot galvanized wide strip and sheet of mild unalloyed steels and general structural steels
NF EN 10142-92 Spec. for continuously hot-dip zinc coated low carbon steel sheet and strip for cold forming
NF EN 10147-92 Continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and strip
NF A36-322-78 Continuous hot-dip zinc-coated steel plates with required minimum yield stress intended for cold forming
ISO 3575-76 Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of commercial, lock-forming and drawing qualities
ISO 4998-91 Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet of structural quality
JIS G 3317 Hot-dip zinc-5% aluminum alloy-coated steel sheets and coils ASTM 875/
A875 M-88
Aluminum alloy metallic-coated by the hot-dip process
JIS G 3312 Prepainted hod-dip zinc-coated steel sheets and coils ASTM A755/
A755 M-89
Spec. for steel sheet zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process and coil-coated for roofing and siding, general requirements
JIS G 3318 Prepainted hot-dip zinc-5% aluminium alloy-coated steel sheets and coils ASTM A755/
A755 M-89
Spec. for steel sheet, metallic coated by the hot-dip process and prepainted by the coil-coating process for exterior exposed building products.
JIS G 3313 Electrolytic zinc-coated steel sheet ASTM 591/
A591 M-89
Spec. for electrolytic zinc-coated cold-rolled steel sheet
NF A 36-160-79 Iron and steel – Electrolytic zinc-coated plates-coating prescription
ISO 5002-82 Hot rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
JIS G 3303 Tinplate and Black-plate ASTM A624-90 Single-reduced electrolytic tinplate
ASTM A624 M-90 Spec. for tin plate, single-reduced electrolytic (metric)
ASTM A625-85 Single-reduced black plate
ASTM A625 M-85 Spec. for tin mill products, black plate, single-reduced (Metric)
ASTM A626-90 Spec. for tin mill products, electrolytic tin plate, double-reduced
ASTM A626 M-90 Spec for tin mill products, electrolytic tin plate, double-reduced (Metric)
ASTM A650/
A 650 M-88
Spec. for tin mill products, black plate, double-reduced
BS EN 10203-91 Spec. for cold reduced electrolytic tinplate
BS EN 10205-92 Cold reduced blackplate in coil form for the production of tinplate or electrolytic chronium/ chronium oxide coated steel
DIN EN 10203-91 Spec. for cold reduced electrolytic tinplate
DIN EN 10205-92 Spec. for cold reduced blackplate in coil form for the production of tinplate or electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
NF EN 10203-91 Spec. for cold reduced electrolytic tinplate
NF EN 10205-92 Cold reduced blackplate in coil form for the production of tinplate or electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
ISO 1111/1-83 Single cold-reduced tinplate and single cold- reduced blackplate – Part I: Sheet
ISO 1111/2-83 Single cold-reduced tinplate and single cold-reduced blackplate – Part II: Electrolytic tinplate coil and blackplate coil for subsequent cutting into sheet form
ISO 4977/1-84 Double cold-reduced electrolytic tinplate – Part I: Sheet
ISO 4977/2-88 Double cold-reduced electrolytic tinplate – Part 2: Coil for subsequent cutting into sheets
ISO 5950-91 Cryolite, natural and artificial, and aluminum fluodide for industrial use – Determination of phosphorus content – Reduced molybdophsphate photometric method
JIS G 3314 Hot-dip aluminum coated steel sheets ASTM A463-88 Spec. for cold-rolled, aluminum type I and type II, steel sheet
BS 6830:87 Continuously hot-dip aluminum/zinc alloy coated cold rolled carbon steel flat products
ISO 5000-80 Continuously hot-dip aluminum-silicon-coated cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
JIS G 3315 Chromium Plated Tin Free Steel ASTM A657-87 Spec. for tin mill products, black plates, electrolytic Cr-coated, single and double reduced
BS EN 10202-90 Spec. for cold reduced electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
DIN EN 10202-90 Spec. for cold reduced electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
NF EN 10202-89