1. صفحه اصلی
  2. >>>
  3. جدول وزنی آهن آلات

جدول وزنی آهن آلات

محاسبه وزن ورق

برابر است با =

طول * عرض * ضخامت *7.85 / 1000

برای محاسبه وزن ورق با توجه به جرم وزنی 7.8 در نظر گرفته می شود.

local_play

استاندارد لوله بدون درز

توضیح و تفسیر و جداول راهنمای کلیه استاندارد های لازم فولادی بدون درز

می توانید آنلاین نسخه های فارسی و انگلیسی را ملاحظه بفرمایید.

wallet_giftcard

Branding

Suspendisse biben cursus luctus. Donec consequat malesuada felis at faucibus. Nulla dapibus malesuada libero, iaculis elit mattis quis.

camera

استاندارد ورق استیل

توضیح و تفسیر و جداول راهنمای کلیه استاندارد های لازم ورق های استیل یا ورق های استنلس استیل

می توانید آنلاین نسخه های فارسی و انگلیسی را ملاحظه بفرمایید.

trending_up

استاندارد لوله بدون درز

توضیح و تفسیر و جداول راهنمای کلیه استاندارد های لازم فولادی درز دار

می توانید آنلاین نسخه های فارسی و انگلیسی را ملاحظه بفرمایید.

phone_iphone

Mobile

Suspendisse biben cursus luctus. Donec consequat malesuada felis at faucibus. Nulla dapibus malesuada libero, iaculis elit mattis quis.

verified_user

استاندارد لوله استیل

توضیح و تفسیر و جداول راهنمای کلیه استاندارد های لازم لوله های استیل

می توانید آنلاین نسخه های فارسی و انگلیسی را ملاحظه بفرمایید.

polymer

Coding

Suspendisse biben cursus luctus. Donec consequat malesuada felis at faucibus. Nulla dapibus malesuada libero, iaculis elit mattis quis.

people

Marketing

Suspendisse biben cursus luctus. Donec consequat malesuada felis at faucibus. Nulla dapibus malesuada libero, iaculis elit mattis quis.

به ما تلفن کنید 66140041 9821+ یا به ما ایمیل بزنید  support@nitatajhiz.ir

If you seek truth you will not seek victory by dishonorable means, and if you find truth you will become invincible.

اگر به دنبال حقیقت باشید ، به معنای ناسازگارانه پیروز نخواهید شد و اگر حقیقت را بیابید ، شکست ناپذیر خواهید شد.
فهرست